Aknicare Aktif İçerikler Etki Mekanizması


Trietilsitrat

Trietilsitrat insan vucudunda doğal olarak rastlanan bir moleküldür. Trietilsitratın trigleseridler yerine hidrolize olması ile inflamatuvar Serbest Yağ Asidi üretimi baskılanmış olur. Yapılan klinik çalışmalarda %5 Trietilsitratın Serbest Yağ Asidi oluşumunu 30 dakika içerisinde %81,5 baskıladığını göstermiştir. Aknicare Lotion ve Aknicare Cream %11 Trietilsitrat içerir.

Trietilsitrat Pba’dan Salınan Lipazlarla Hidrolize Olarak Aktif Hale Gelir. PBA’lardan açığa çıkan lipazlar, trigliseridleri hidrolize ederek serbest yağ asidine dönüştürür. Serbest yağ asitine dönüşme sürecinde aynı zamanda bozunma gerçekleşir. Serbest yağ asitleri serbest radikal özelliği göstermeye başlar. Bu durum bağışıklık sistemi için müdahale edilmesi gereken bir süreçtir. Bağışıklık sistemi inflamasyonu başlatarak; serbest yağ asitlerini ve bu süreci tetikleyen PBA faktörünü ortadan kaldırmayı amaçlar. Ancak oluşan inflamasyon hasta için istenilmeyen bir durumdur. Akneye yaklaşım, oluşan inflamasyonu iyileştirmek değil, inflamasyonun oluşumunu engellemek ve tüm patojenleri ortadan kaldırmak olmalıdır.

Bu süreçte; Trietilsitrat PBA’dan açığa çıkan lipazlarla hidrolize olur. Trietilsitrat aynı zamanda lipazlara afinitesi yüksek bir maddedir. Ortamda trigliseridlere oranla daha fazla lipazı kendisine doğru çeker. Lipazlar trietilsitratı hidrolize ettiği zaman dietilsitrat, monoetilsitrat ve sitrik asit açığa çıkar. Bu maddeler, insan vücudunda bulunabilen ve olumlu etkileri bilinen maddelerdir. Serbest yağ asitleri gibi ortama zarar vermezler. Açığa çıkan bu maddelerin asidik yapıları ortam pH’sını düşürür ve PBA bakterisi düşük pH ortamında yaşayamaz. Bu durum bakteri kolonizasyonunu anlamlı düzeyde azaltır.

Laboratuar ortamında PBA üzerinde trietilsitratın etkileri ölçümlediğimiz bu çalışmada; trietilsitrat verildiği alanda çok kısa süreler içerisinde PBA üzerinde hızlı bir azalış etkisi göstererek antibiyotik benzeri bir sonuç sağlamaktadır. Trietilsitratın bakteri üzerinde bağışıklık geliştirmesi söz konusu olmadığı için, etkin bir şekilde ve uzun süreli tedavilerde güvenle kullanılabilir.

Ortaya çıkan son ürünler asidik özellik gösterdiğinden foliküler keratinizasyonun düzenlenmesini ve komedon oluşumunun engellenmesini sağlar.

Etillinolate

İçeriğinde linoleik asit barındıran çok değerli bir moleküldür. Linoleik asit ise insan hücresi için hayati değeri olan bir maddedir.

Etillinolate Keratinizasyonu Düzenler

Etillinolate PBA ile karşılaştığında Linoneik Aside dönüşür. Linoneik Asit aknenin oluştuğu folikül içerisindeki hiperkeratinizasyonu kontrol altına alır. Komwdon ve akne oluşumunun engellenmesini destekler.

Etillinolate Sebum Üretimini Baskılar

Linoleik asit ayrıca sebum üretiminden sorumlu olan 5a-reduktazin doğal baskılayıcısıdır. Bunun sonucunda akne ve komedon oluşumu azalır.

Etillinolate Serbest Yağ Asitlerini Baskılar

Serbest yağ asitlerinin oksidasyonunu engelleyerek miktarlarını azaltır.

GT-Peptid 10

Aknicare formülüne yeni eklenen bu peptid; antimikrobiyal peptidler (AMP) tarafından temsil edilen geniş molekül ailesinin faliyetlerini taklit edebilen bir moleküldür. Bu peptidler bağışıklık sisteminin savunmasında önemli rol alırlar. GT-Peptid 10 özellikle, bakteriyel/geçirgenlik sağlayan protein artışı faaliyetini taklit eder. Bu sayede bakteri zarını geçirgen hale getirerek bakterinin ölümüne sebep olur.

Lipifree Teknolojisi

Aknicare ürünleri; yağlı ve akneli ciltlerde daha kolay kullanılması için Lipifree teknolojisi ile formüle edilmiştir.Yağ taşıyıcı yerine, aktif madde olarak görev yapan tretilsitrat taşıyıcı olarak kullanılmıştır. Böylece Aknicare yağlı ve akneli ciltlerde kolayca absorbe olur ve rahatça kullanılır.